Fortigate Firewalls & Network Security

Fortigate : Firewalls & Network Security
หลักสูตร บริหารจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ลงทะเบียน : คลิกที่นี้

หลักสูตร Fortigate Next-Generation Firewalls & Network Security : ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่เปิดและปิด การเข้าถึงจากภายนอก (เช่น จากอินเตอร์เน็ต) เข้าถึงเครือข่ายภายใน (เช่น เครือข่ายภายในองค์กร คอมพิวเตอร์พนักงาน คอมพิวเตอร์ผู้บริหาร คอมพิวเตอร์ส่วนตัว) ได้ อาจพูดได้ว่า Firewall ก็เหมือนยามหน้าประตูของคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเข้าถึงจากภายนอกจะต้องผ่านให้ Firewall ตรวจสอบก่อนว่าสามารถเข้าระบบเครือข่ายภายในได้หรือไม่ Firewall โดยจะมีการกำหนดกฎระเบียบบังคับใช้เฉพาะเครือข่าย ซึ่งหมายความว่าหากการเข้าถึงนั้นถูกต้องตามที่ Firewall กำหนดไว้ ก็จะเข้าถึงเครือข่ายได้ หากไม่ตรงก็จะเข้าถึงไม่ได้ หรือที่เรียกกันว่า Default deny ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเข้าใจระบบ OSI Model ทั้ง 7 เลเยอร์, กำหนดค่าการทำงานเบื้องต้นของ Firewall ด้วยคำสั่งต่างๆ และหน้ากราฟิกได้, กำหนดค่าการ Routing ด้วย Firewall ได้, กำหนดค่า Policy ของ Firewall, กำหนดค่าการทำงานของ Firewall แบบครบวงจร (UTM Firewall)

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถติดตั้งอุปกรณ์และ Configure Feature ที่สำคัญของ Firewall ได้
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องสามารถทำการ monitor หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ Firewall ได้
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจนำไปประยุกต์ในการ Integrate เข้ากับระบบ Network ที่มีความแตกต่างกันได้
 • ภาคทฤษฏี 16 หัวเรื่อง ภาคปฏิบัติ 14 แลบปฏิบัติ
 • เน้นการติดตั้งจากอุปกรณ์ Firewall จากประสบการณ์ทำงานจริง จึงสามารถนำไปใช้งานได้
 • ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เรียนจะได้ Configure Firewall (อุปกรณ์จริง Fortigate-80C FortiOS 5.6) และทำการ Connect ผ่านระบบ Network ไปหาผู้ใช้งานท่านอื่น ๆ (VPN IPSec) และออกใช้งาน Internet
 • ผู้เรียนสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปติดตั้งอุปกรณ์ Firewall ในหน่วยงาน หรือองค์กรได้จริง

เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมกลุ่มใด

 • ผู้ที่สนใจหรือต้องการเรียนรู้การทำงานของระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการทำงานในด้าน Security
 • ผู้ที่สนใจเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) และติดตั้ง Implement ระบบ Security Firewall
 • ผู้ดูแลระบบ (System admin) หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้านใด

 • มีความรู้ Network พื้นฐาน
 • เข้าใจเรื่อง IP Address / Subnet / Gateway
 • เข้าใจเรื่อง Firewall เบื้องต้น

รอบที่ 1 เสาร์-อาทิตย์ 28-29 กันยายน 2562 (กรุงเทพ)
ระยะเวลาการอบรม :
เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 9:00-18:00น. รับจำนวนจำกัด รอบล่ะ 12 ท่าน
สถานที่จัดอบรม : บริษัท CYN Communication co.,ltd. อยู่ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี – BTS วงเวียนใหญ่
Google Map : CYN Communication
ค่าใช้จ่าย : 8,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เอกสารประกอบการเรียน พร้อมรวมอาหารว่าง พักเบรค และอาหารกลางวัน

ชำระเงินผ่านธนาคาร

วิทยากร
นายถิรวัฒน์    มาเกิด               วิทยากร          ประวัติคลิกดูได้ที่
นายธีรพล       เจริญพานิช       ผู้ช่วยวิทยากร  ประวัติคลิกดูได้ที่

รายละเอียดหลักสูตร Outline Course Basic FortiGate

 • Day 1
  Module 01 : Set up firewall basic configure with CLI and GUI
  Module 02 : Configure DHCP Server for client
  Module 03 : Configure Policy for Internet with service port
  Module 04 : Management user with group by source ip address
  Module 05 : Management user with authentication by user group
  Module 06 : Configure shape and guarantee bandwidth with policy firewall
  Module 07 : Configure Basic AntiVirus, Web Filter, Application Control and Intrusion Protection
 • Day 2
  Module 08 : Configure Static Routing with Firewall FortiGate
  Module 09 : Configure OSPF Routing with Firewall FortiGate
  Module 10 : Configure IPsec VPN (Site-to-Site)
  Module 11 : Configure Virtual IP
  Module 12 : Backup and restore configuration
  Module 13 : Multi WAN link solution (Load Balance)
  Module 14 : VLAN , Routing and Policy solution

FortiGate Workshop 

 • Day 1
  Introductions Session : เรียนรู้ Cyber Security แนวคิดแบบ Hacker
  ทฤษฎีความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายและแนวทางการออกแบบระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย
  LAB 01 : ติดตั้ง FortiGate ใน NAT/Route mode
  LAB 02 : ติดตั้ง FortiGate ใน Transparent mode
  LAB 03 : Creating security policies
  LAB 04 : Limiting bandwidth with traffic shaping
  LAB 05 : Protection from Botnet C&C Attacks
  LAB 06 : Block Internet access for specific machines
  LAB 07 : User and device authentication จำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ตตามช่วงวันและไม่ให้พนักงานนำอุปกรณ์มือถือมาใช้งานในระบบเครือข่าย
 • Day 2
  LAB 08 : Enforcing network security using a FortiClient Profile
  LAB 09 : IPsec VPN with Forti Client
  LAB 10 : SSL VPN using web and tunnel mode
  LAB 11 : Virtual IP configure port forwarding
  LAB 12 : Redundant Internet connections (SD-WAN)
  LAB 13 : ติดตั้ง FortiGate บน VDOM Mode ทำโดเมนหลายบริษัทบน Firewall เดียว
  LAB 14 : site-to-site IPsec VPN with two FortiGates VDOMS Wizard
  LAB 15 : VPN IPSec Tunnel On VDOMS Mode Custom
  LAB 16 : Basic Dynamic Route OSPF On VDOMS Mode
  หมายเหตุ : เนื้อหาอาจมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม