Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit

ด้วยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย กำหนดจัดงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA” ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา เป็นงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 35 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกลให้กับผู้ประกอบการภาคตะวันออก วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน คณาจารย์ สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งจากปีที่ผ่านมา ได้ให้บริการเช่าระบบRouter แบบใส่ซิม และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Access Point)เพื่อเชื่อมกับระบบอินเทอร์เนตของอุปกรณ์ต่างๆและลูกค้าที่มาใช้บริการภายในบู๊ท ของการไฟฟ้าด้วย.