บริการ Streaming

ให้บริการส่งสัญญาณภาพ และเสียงจาก ห้องผ่าตัดไปยังห้องประชุม